Svensk & dansk

Svensk & dansk

Svensk beskrivelse af dansk udtale i 1860

KurisosaPosted by Poul Hansen Thu, January 21, 2010 16:43:36

Der er lang tradition i Sverige for at beskrive den danske sprogmelodi med knapt så smigrende ord. Her er et eksempel fra 1860, hvor signaturen J.E.Rydqvist beskrev dansk og svensk folkementalitet i en artikel i”Läsning vid Husliga Härden” årgang 1860, side 89-90.

”Danska uttalet är, såsom en hvar känner, ganska eget. Icke ens tyskan eger flera biljud än danskan, der äfven d ofta har ett sväfvande ljud. Strupens hopknipande, ordens framstötning och en lätt hväsning med tungan gör danskan icke musikaliskt ren, såsom svenskan; men då man dervid vant sig, har det något förledande. Danska språket är också rikt på ljufva, förbindliga, gladt poetiska och lätt nyanserade uttyck.”


Trevlig musikaliskt oren dansk gumma 1917